Kościół filialny w Ubrodowicach

O kościele

Kościół filialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w&nbspUbrodowicach
Ubrodowice znane były od 1472 r. Wchodziły w skład powiatu chełmskiego jako wieś szlachecka. W 1827 r. Ubrodowice wraz z ludnością pochodzenia polskiego należały do gminy i parafii Moniatycze. W tym czasie wieś rozciągała się na obszarze 689 morgów. Posiadała 41 domów, a mieszkało tam 240 mieszkańców. We wsi do 1875 r. istniał kościół greko-katolicki pod wezwaniem św. Proroka Eliasza. W 1875 r. kosciół zamieniono na cerkiew prawosławną, która funkcjonowała do 1915r. Przez 40 lat była w rękach prawosławnych. Od 1915 r. po ucieczce popa swiątynia ta stała pusta. W czasie akcji państwowej zacierania śladów caratu na ziemi polskiej, została rozebrana przez władze państwowe. Ziemia pozostała przy kościele parafialnymw Moniatyczach. Oddana została w użytkowanie parafianom za podatki i świadczenia wobec Państwa.

W sierpniu 1982 r. załatwiono formalności związane z budową kaplicy w Ubrodowicach. Plan wykonał inż. Zygmunt Nowak z Tomaszowa. tak rozpoczęły się prace nad budową kaplicy. Mieszkańcy Ubrodowic i Annopola licznie przybwali i ofiarnie pracowali przy kopaniu fundamentów. Nadzór nad budową objął inż. Wiesław Zając – parafianin z Kułakowic. W kwietniu 1983 r. zawarto umowę z murarzami: Janem i Tadeuszem Boryło z Moniatycz, którzy podjęli się murowania. W maju rozpoczęto budowę. Pomoca służyli parafianie. Murowanie zakończono we wrześniu 1983 r. Roboty stolarskie wykonał stolarz z Hrubieszowa – Józef Zmejowski. Konstrukcję dachową wykonał cieśla Stanisław Czarniecki z Kułakowic II. Oszklenie okien wykonał Zdzisław Misiuk z Hrubieszowa. Dokumentację techniczną instalacji elektrycznej wykonał inż. Tadeusz Ignatowicz z Zamościa a samą instalację – Jerzy Brudnowski z Hrubieszowa. Krycie dachu – blacharz ze Spółdzielni Wielobranżowej z Hrubieszowa.

22 września 1984 r. w sobotę o godz. 16:00 odbyło się uroczyste poświęcenie placu i zabudowań kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Poświęcenia dokonał ks. biskup pomocniczy Jan Śrutwa. On też odprawił Mszę św. w intencji ofiarodawców i pracujących przy budowie a także całej parafii. Kaplica w Ubrodowicach została ogrodzona w 1985 r. Żelazne przęsła wykonał Franciszek Nowosad z Annopola. Inne prace wykonali parafianie społecznie. W czerwcu 1986 r. umieszczono we froncie świątyni rzeźbę Matki Bożej wykonaną z białego cementu przez rzeźbiarza z Krakowa Bogusława Szczekana. Ofiarodawczyni rzeźby, jak i monstrancji, to Maria Fik ze Stefankowic. W okresie zimowym został wykonany ołtarz mszalny i ambona do kaplicy. Rok później zostały zrobione jesionowe ławki.

W ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W ołtarzu bocznym z prawej strony jest obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Po stronie lewej obraz przedstawiający Jezusa Chrystusa “Jezu ufam Tobie”.

Odpust w kaplicy w Ubrodowicach obchodzony jest corocznie 3 maja.

Msza św. w każdą niedzielę i święta odprawiana jest przez księży o godzinie 10:30.

Kontakt

Poboszcz: Ks. Jan Semeniuk
Wikariusz: Ks. Damian Leleń

nr konta parafialnego:
PKO BP SA Hrubieszów
94 1020 5356 0000 1102 0182 2535

Adres

Ubrodowice
22-500 Hrubieszów